พักผ่อนน้อย จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

การพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมปัจจุบัน โดยมีปัจจัยต่างๆ เช่น การทำงานที่มากเกินไป ความเครียด และการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไป แม้กระทั่งการดูหนังโป๊ การพักผ่อนน้อยส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต